Skriv in handen

Skriv in handen

Skriv in handen

INGENIO'S KEY IN HAND-tjänsten är en tjänst som skapats för att återspegla våra kunders behov. Denna service kännetecknas av enkelheten i vilken hela byggprocessen utförs, vilket undviker någon form av oro och olyckor för kunden.
 
INGENIO'S har tvärvetenskapliga, kompletta, kvalificerade och specialiserade team för att utföra arbetet, vilket gör det möjligt för oss att genomföra studierna och projekten (inklusive specialprojekten), erhålla alla nödvändiga licenser från byggandet till och deras certifieringar.
 
 
Vårt företag, för att undvika någon form av oro för kunden, förbinder sig att följa hela processen och hantera alla byråkratier som är knutna till den.
 
För att säkerställa effektiviteten av hela byggprocessen inspekterar INGENIOs regelbundet sina verk, vilket säkerställer en konstruktion med effektivitet och kvalitet.
 
Dina idéer är våra projekt ... Godkänn vår utmaning.